Różnica liczb a i b jest równa c. Liczba a, od której odejmujemy, to odjemna. Liczba b, którą odejmujemy, to odjemnik. Przykład: 6-2 = 4. Różnia liczb 6 i 2 jest równa 4.