Wzór skróconego mnożenia na różnicę sześcianów to a³ - b³ = (a-b)(a² + ab + b²). Przykłady.