Wzór skróconego mnożenia na sumę sześcianów to a³ + b³ = (a+b)(a² - ab + b²). Przykłady.