Wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy to a² - b² = (a-b)(a+b). Przykłady.