rozwiązanie
Dany jest wielomian W(x) = x^3 - 3mx^2 + (3m^2-1)x - 9m^2 + 20m + 4. Wykres tego wielomianu, po przesunięciu o wektor u = [-3,0], przechodzi przez początek układu współrzędnych. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W. Pierwiastek wielomianu. Wektory. Przesunięcie wykresu wzdłuż osi $x$. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Dzielenie wielomianów. Pierwiastki funkcji kwadratowej.