Zadania  +  Rozwiązania
Wektor rysujemy w postaci strzałki. Współrzędne wektora [a,b]. Rysowanie wektora: Zaznaczamy początek w dowolnym miejscu. Na podstawie współrzędnych [a,b] znajdujemy koniec. Przykłady: Wektor o współrzędnych [2,3] rysujemy w ten sposób. Znajdujemy dowolny punkt w układzie współrzędnych. To będzie początek wektora. Koniec jest odległy o 2 jednostki w prawo i 3 jednostki do góry. Łączymy strzałką początek z końcem i mamy wektor.