Zadania  +  Rozwiązania
Wykres przesunięty o 4 w lewo wzdłuż osi x. Wykres przesunięty o 2 w prawo wzdłuż osi x. Wykres przesunięty o 3 do góry wzdłuż osi y. Wykres przesunięty o 2 do dołu wzdłuż osi y. Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi x lub y.