Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż równanie wielomianowe -18x^3-9x^2+17x-4 = 0 korzystając z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Rozkład wielomianu na czynniki. Twierdzenie B\'ezout. Dzielenie wielomianów. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Zbiory liczbowe. Pierwiastek wielomianu. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.