Teoria
rozwiązanie
Równanie wielomianowe x^3-2x^2-5x+6=0. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Pierwiastki równania wielomianowego. Dzielenie wielomianów. Delta. Pierwiastki równania kwadratowego. Postać iloczynowa wyrażenia kwadratowego. Twierdzienie Bezout. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Rozkład wielomianu na czynniki. Twierdzenie B\'ezout. Dzielenie wielomianów. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Zbiory liczbowe. Pierwiastek wielomianu. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.