rozwiązanie
Równanie wielomianowe x^3-x^2-3x-9=0. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Pierwiastki równania wielomianowego. Dzielenie wielomianów. Delta. Pierwiastki równania kwadratowego. Postać iloczynowa wyrażenia kwadratowego. Twierdzienie Bezout. Rozkład wielomianu na czynniki. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Zbiory liczbowe. Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bézout. Dzielenie wielomianów. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.