Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż równanie wielomianowe 48x^4+44x^3-44x^2-x+3 = 0 korzystając z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Rozkład wielomianu na czynniki. Twierdzenie B\'ezout. Dzielenie wielomianów. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Zbiory liczbowe. Pierwiastek wielomianu. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.