Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż równanie wielomianowe 36x^5-21x^4-296x^3+349x^2+168x-180 = 0 korzystając z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Rozkład wielomianu na czynniki. Twierdzenie B\'ezout. Dzielenie wielomianów. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Zbiory liczbowe. Pierwiastek wielomianu. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.