Zadania  +  Rozwiązania
Dzielenie wielomianów w schemacie Hornera. Schemat Hornera.