Krotność pierwiastka wielomianu. Wielomian rozłożony na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Odczytywanie pierwiastka wielomianu rozłożonego na czynniki.