Rozwiązania zadań tekstowych prowadzących do układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi.