rozwiązanie
Liczbę 42 przedstaw w postaci sumy dwóch składników tak, by różnica ich kwadratów była równa 168. Wzory skróconego mnożenia.