Rozwiązywanie układu równań metodą wyznaczników. Liczenie wyznaczników układu równań. Układ równań oznaczony, sprzeczny, nieoznaczony w zależności od wyznaczników.