Zadań tekstowe prowadzące do rownań z jedną niewiadomą. Zadania tekstowe z procentami.