rozwiązanie
Zadanie tekstowe. Z jakiej liczby 15% wynosi 60. Zamiana procentu na ułamek. Rozwiązywanie równania z procentem.