rozwiązanie
Zadanie tekstowe. Szukanie liczby, która zmniejszona o 40% daje 120. Rozwiązywanie równania z procentem.