rozwiązanie
Zadanie z matury: Cena pewnego towaru wraz z 7% stawką podatku VAT była równa 64,20 złotych. Oblicz cenę tego towaru, gdyby stawka podatku VAT była równa 22% zamiast 7%. Zadanie tekstowe. Układanie i rozwiązywanie równania.