rozwiązanie
Rozwiązanie zadania tekstowego: Ania z doświadczenia wie, że na każde dwa zapisane zeszyty zużywa jeden długopis. Zeszyt kosztuje 1,5zł a długopis 2zł. Ania chce, aby długopisy wystarczyły jej do zapisania kupionych zeszytów. Ile najwięcej Ania może kupić zeszytów i potrzebnych do ich zapisania długopisów, jeżeli ma do wydania 32zł? Rozwiązywanie nierówności. Zadania tekstowe.