Zadania  +  Rozwiązania
Funkcja liniowa. Wzór funkcji liniowe y=ax+b. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Gdy współczynnik kierunkowy jest dodatni funkcja jest rosnąca, gdy ujemny funkcja jest malejąca, gdy równy zero funkcja liniowa jest stała. Współrzędne przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią y. Wykres funkcji liniowej. Monotoniczność funkcji liniowej.