Współczynnik kierunkowy prostej y=ax+b jest równy tangensowi nachylenia prostej do osi Ox. Przykłady: Prosta y=2x-1 jest nachylona do osi Ox pod kątem w przybliżeniu równym 63 stopnie. Na drugim rysunku jest prosta y=-x+2 nachylona do osi Ox pod kątem równym w przybliżeniu 135 stopni. Na ostatnim rysunku jest prosta y=3 równoległa do osi Ox.