Zadania  +  Rozwiązania
Rysujemy kąt alpha w układzie współrzędnych. Na drugim ramieniu wybieramy punkt P o współrzędnych (x,y) odległy o r od początku układu współrzędnych. Definicje: Sinus (sin) kąta jest równy ilorazowi drugiej współrzędnej y punktu P i odległości r. Cosinus (cos) kąta jest równy ilorazowi pierwszej współrzędnej x punktu P i odległości r. Tangens (tg) kąta jest równy ilorazowi drugiej współrzędnej y punktu P i pierwszej współrzędnej punktu P x. Cotangens (ctg) kąta jest równy ilorazowi pierwszej współrzędnej x punktu P i drugiej współrzędnej punktu P y.