W pierwszej ćwiartce sinus (sin) jest dodatni, cosinus (cos) dodatni, tangens (tg) dodatni, cotangens (ctg) dodatni. W drugiej ćwiartce sinus (sin) jest dodatni, cosinus (cos) ujemny, tangens (tg) ujemny, cotangens (ctg) ujemny. W trzeciej ćwiartce sinus (sin) jest ujemny, cosinus (cos) ujemny, tangens (tg) dodatni, cotangens (ctg) dodatni. W czwartej ćwiartce sinus (sin) jest ujemny, cosinus (cos) dodatni, tangens (tg) ujemny, cotangens (ctg) ujemny. Znaki funkcji trygonometrycznych widać także na wykresach. Na rysunku oznaczyłem pierwszą, drugą, trzecią, ćwiartkę układu współrzędnych.