Wykres funkcji tangens (tg) przedstawiłem na rysunku. Własności funkcji tangens (tg): Dziedzina - zbiór liczb rzeczywistych oprócz liczb określonych wzorem {pi/2+k*pi}. Zbiór wartości - Y=R. Miejsce zerowe - x=k*pi, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Monotoniczność - funkcja jest przedziałami monotoniczna, rosnąca w przedziałach (-pi/2+k*pi,pi/2+k*pi). Różnowartościowość - funkcja nie jest różnowartościowa. Parzystość: funkcja jest nieparzysta. Okresowość - funkcja jest okresowa. Okres podstawowy wynosi T=pi.