Zadania  +  Rozwiązania
Monotoniczność oznacza najczęściej, że funkcja jest rosnąca, malejąca lub stała. Wykres funkcji rosnącej. Definicja: Jeżeli dla rosnących argumentów wartości funkcji też rosną, to funkcja jest funkcją rosnącą. Wykres funkcji malejącej. Definicja: Jeżeli dla rosnących argumentów wartości funkcji maleją, to funkcja jest funkcją maleją. Wykres funkcji stałej. Definicja: Jeżeli dla malejących argumentów wartości funkcji są cały czas równe pewnej liczbie, to funkcja jest funkcją stałą.