Funkcja jest malejąca, gdy dla rosnących argumentów x_1 < x_2, wartości maleją f(x_1)>f(x_2). Wykres funkcji malejącej, jak patrzymy na niego od lewej do prawej strony, kieruje się ku dołowi. Przykłady: y=(1/2)^x, y=-1/4x+1, y=log_1/2 x. Funkcja może być malejąca tylko w niektórych przedziałach swojej dziedziny. Przykład. Funkcja maleje w przedziałach <-1,2>.