Zadania  +  Rozwiązania
Funkcja wykładnicza. Podstawa funkcji wykładniczej. Wykres funkcji wykładniczej. Funkcja wykładnicza rosnąca. Funkcja wykładnicza malejąca. Funkcja wykładnicza różnowartościowa.