Zadania  +  Rozwiązania
Wykres funkcji logarytmicznej. Monotoniczność funkcji logarytmicznej. Funkcja logarytmiczna rosnąca. Funkcja logarytmiczna malejąca. Funkcja logarytmiczna jest różnowartościowa. Logarytm.