Funkcja jest stała, gdy dla wszystkich argumentów ma tą samą wartość c: f(x)=c. Wykres funkcji stałej, to pozioma prosta lub jej fragmenty. Przykład: f(x)=2; f(x)=1, D=<-1,1); f(x)=-1, D=Z. Funkcja może być stała tylko w niektórych przedziałach swojej dziedziny. Przykład. Funkcja jest stała w przedziałach <-3,-1> i <2,3>.