...,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,... Zbiór liczb całkowitych składa się z liczb naturalnych 0,1,2,3,4,... i liczb do nich przeciwnych -1,-2,-3,-4,... Zbiór liczb całkowitych oznaczamy symbolem Z. W starej podstawie programowej stosowano też oznaczenie C. Dodając, odejmując i mnożąc liczby całkowite zawsze otrzymamy liczbę całkowitą. Dzieląc liczby całkowite możemy otrzymać wynik, który nie jest liczbą całkowitą. Z tego powodu mówimy, że dodawanie, odejmowanie i mnożenie jest wykonywalne w zbiorze liczb całkowitych, a dzielenie nie jest. Zbiory liczbowe.