0,1,2,3,4,... Zbiór liczb naturalnych oznaczamy symbolem N. Liczby naturalne służą do liczenia całych obiektów, np.: 5 jabłek, 12 ołówków, 3 zegarki, 0 monet w portfelu itd. Zbiór liczb naturalnych dodatnich (bez zera) oznaczamy symbolem N_+. Liczbami naturalnymi dodatnimi oznaczamy kolejne wyrazy ciągów. Dodając lub mnożąc liczby naturalne zawsze otrzymujemy liczbę naturalną, np.: 3+4 = 7, 5+0 = 5, 2⋅6=12, 0⋅4 = 0. Odejmując lub dzieląc liczby naturalne możemy otrzymać wynik, który nie jest liczbą naturalną, np.: 3-4 = -1, 6:10 = 6/10 = {3/5}. Z tego powodu mówimy, że dodawanie i mnożenie jest wykonywalne w zbiorze liczby naturalnych, a odejmowanie i dzielenie nie jest. Zbiory liczbowe.