Zadania  +  Rozwiązania
Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego: a_1. Różnica ciągu geometrycznego: q. Definicja ciągu geometrycznego: Kolejny wyraz ciągu geometrycznego powstaje po pomnożenie poprzedniego wyrazu przez iloraz q. Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego. Wzór ogólny ciągu geometrycznego. Suma n wyrazów ciągu geometrycznego. Własność ciągu geometrycznego.