Zadania  +  Rozwiązania
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego: a_1. Różnica ciągu arytmetycznego: r. Definicja ciągu arytmetycznego: Kolejny wyraz ciągu arytmetycznego powstaje przez dodanie do poprzedniego różnicy r. Wzór ogólny ciągu arytmetycznego. Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Suma n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Własność ciągu arytmetycznego. Przykłady ciągów arytmetycznych.