Zadania  +  Rozwiązania
Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych. Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych. Potęgowanie liczb ujemnych.