Wykres funkcji cosinus (cos) przedstawiłem na rysunku. Własności funkcji cosinus (cos): Dziedzina - D=R. Zbiór wartości - Y=<-1,1>. Miejsce zerowe - x=pi/2+k*pi, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Monotoniczność - funkcja jest przedziałami monotoniczna, malejąca w przedziałach (2*k*pi,pi+2*k*pi), rosnąca w przedziałach (pi+2*k*pi,2*pi+2*k*pi). Różnowartościowość - funkcja nie jest różnowartościowa. Parzystość: funkcja jest parzysta. Okresowość - funkcja jest okresowa. Okres podstawowy wynosi T=2pi.