Wykres funkcji sinus (sin) przedstawiłem na rysunku. Własności funkcji sinus (sin): Dziedzina - D=R. Zbiór wartości - Y=<-1,1>. Miejsce zerowe - x=k*pi, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Monotoniczność - funkcja jest przedziałami monotoniczna, rosnąca w przedziałach (-pi/2+2*k*pi,pi/2++2*k*pi), malejąca w przedziałach (pi/2+2*k*pi,3*pi/2+2*k*pi). Różnowartościowość - funkcja nie jest różnowartościowa. Parzystość: funkcja jest nieparzysta. Okresowość - funkcja jest okresowa. Okres podstawowy wynosi T=2pi.