Zadania  +  Rozwiązania
Miarą łukową kąta nazywamy stosunek długości łuku, opartego na tym kącie, do promienia okręgu. Miarę łukową kąta podajemy w radianach. Warto zapamiętać. 360 stopni to mierze łukowej 2pi. 180 stopni to w mierze łukowej pi. 90 stopni to w mierze łukowej pi przez 2. Znak miary kąta zależy od jego kierunku. Jeżeli kąt ma kierunek przeciwny do wskazówek zegara to jego miara jest dodatnia. Jeżeli kąt ma kierunek zgodny ze wskazówkami zegara to jego miara jest ujemna.