Zadania  +  Rozwiązania
Twierdzenie Pitagorasa: W każdym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych równa się kwadratowi długości przeciw prostokątnej. Na drugim rysunku jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnej długości 3 i przeciwprostokątnej długości 5. Z twierdzenia Pitagorasa obliczam długość drugiej przyprostokątnej i wychodzi mi równa 4. Na ostatnim rysunku mam trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 4 i 6. Z twierdzenia Pitagorasa obliczam długość przeciw przeciwprostokątnej.