Zadania  +  Rozwiązania
Na rysunku jest trójkąt prostokątny. Przyprostokątne oznaczyłem literami "a" i "b". Przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego oznaczyłem literą "c".