Zadania  +  Rozwiązania
Definicje: Sinus (sin) kąta w trójkącie prostokątnym jest równy długości przyprostokątnej naprzeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej. Cosinus (cos) kąta w trójkącie prostokątnym jest równy długości przyprostokątnej przy tym kącie do długości przeciwprostokątnej. Tangens (tg) kąta w trójkącie prostokątnym jest równy długości przyprostokątnej naprzeciw tego kąta do długości przyprostokątnej przy kącie. Sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tg) kątów o mierze 30, 45 i 60 stopni.