Zadania  +  Rozwiązania
Definicje: Sinus (sin) kąta w trójkącie prostokątnym jest równy długości przyprostokątnej naprzeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej. Cosinus (cos) kąta w trójkącie prostokątnym jest równy długości przyprostokątnej przy tym kącie do długości przeciwprostokątnej. Tangens (tg) kąta w trójkącie prostokątnym jest równy długości przyprostokątnej naprzeciw tego kąta do długości przyprostokątnej przy kącie. Cotangens (ctg) kąta w trójkącie prostokątnym jest równy długości przyprostokątnej przy tym kącie do długości przyprostokątnej naprzeciw tego kąta. Sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tg), cotangens (ctg) kątów o mierze 0, 30, 45, 60, 90 stopni.