Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym jest równy ilorazowi długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw tego kąta przez długość przeciwprostokątnej. Przykłady.