Cosinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym jest równy ilorazowi długości przyprostokątnej leżącej przykącie przez długość przeciwprostokątnej. Przykłady.