Kąty w trójkącie prostokątnym równoramiennym to 45°, 45°, 90°.