Zadania  +  Rozwiązania
Suma wszystkich kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Na rysunku jest trójkąt z zaznaczonymi kątami.