Zadania  +  Rozwiązania
Na pierwszym rysunku jest trójkąt równoramienny rozwartokątny. Na drugim rysunku jest trójkąt prostokątny równoramienny. Na trzecim rysunku jest trójkąt ostrokątny równoramienny. Ramiona trójkąta równoramiennego oznaczyłem literą "a", a podstawę literą "b". W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe. Wysokość dzieli podstawę i kąt przy wierzchołku trójkąta równoramiennego na dwie równe części.