Wysokość to odcinek łączący wierzchołek trójkąta z podstawą lub jej przedłużeniem pod kątem prostym. Każdy trójkąt ma trzy wysokości. Przykłady. Wysokości trójkąta lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie O. Punkt ten nazywamy ortocentrum trójkąta. Przykłady.