Cechy przystawania trójkątów: 1. (bbb) bok - bok - bok: Jeżeli odpowiednie boki są równe to trójkąty są przystające. 2. (bkb) bok - kąt - bok: Jeżeli odpowiednie dwa boki trójkątów są równe i kąty miedzy nimi, to trójkąty są przystające. 3. (kbk) kąt - bok - kąt: Jeżeli odpowiednie dwa kąty trójkątów są równe i bok do nich przyległy, to trójkąty są przystające. Na rysunkach pokazałem trzy pary trójkątów przystających.